Ang Laban ng Ating Buhay


Ang tunay na laban ay hindi ang mga pagkakataong tayo ay humahawak ng tabak; o ang mga panahong tayo ay isa-isang nangamamatay. Ang tunay na laban ay ang mga pagsubok na humuhubog sa ating pagkakataon araw-araw.

May mga p[agsubok na gumagalos sa ating pagkatao; may iba namang gumagalos sa ating isipan; may ibang nagpapadapa; may ibang nakakatinik. Ngunit, gayunpaman, ang mga ito ay hindi pumupunit bagkus ay bumubuo pang lalo sa ating mga sarili.

Ngunit kahit gaano kalaki ang mga sugat na matamo o ang mga bukol na tumbo, ang mahalaga ay matutunan natin na hindi isang masayang joyride lamang ang buhay. Na sa isang punto nito, lalaban at lalaban ka kahit na hindi mo gusto.

Ay iyan ang laban ng ating buhay…

About carlomasajo
I am a 21 year old Fine Arts student from the University of Santo Tomas trying to help this nation become a better one.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: