Ang “Push” Para Mabuhay


Kanina, bahagyang sumikip ang aking dibdib (ngunit hindi ko sinabi kay Mama). Sumasakit nanaman ang aking ulo, at sumasama nanaman ang pakiramdam. Sunud-sunod nanaman ang mga nararamdaman kong mga sakit. Minsan, sa tingin ko psychological na lang yung iba.

Siguro nga wala na akong “push” mabuhay. Di’ba? Kailangan ng bawat tao ng isang tao/bagay na magtutulak sa kanya para mabuhay ng matagal. Ang “push” ay ang motivation or certain force na parang nagpapaporsige sa isang tao na mabuhay ng matagal. Di’ba? Sa doctrine ni St. Thomas Aquinas na “efficient causality”, lahat ng movement sa mundo ay dapat may initiator ng movement. Yun ang “push” para mabuhay.

Hindi naman sa wala na akong dahilan para mabuhay, pero ang mga dahilan ay hindi sapat para panatilihin akong buhay.  I have several damn excuses to live, but excuses to live does not necessarily equate reasons or motivations. Though there are still people I live for, I don’t see someone who I would like to live for. Wala na ang push para mabuhay.

But one of the most notable motivations for me to live my life had gone, and I don’t think he’s coming back. Now, there are fewer reasons to live. Wala nang push para mabuhay.

Pero kapag iniisip ko, siguro ang “push” ko na lang ngayon para mabuhay ay ang makuha siya, at maipadama sa kanya ng ang pag-ibig niya ang “push” ko para mabuhay. At ang pag-ibig ko sana ang maging “push” niya.

About carlomasajo
I am a 21 year old Fine Arts student from the University of Santo Tomas trying to help this nation become a better one.

One Response to Ang “Push” Para Mabuhay

  1. goddess says:

    tulakin kita dyan eh!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: